Sylwetki

Oczekuję aktywności i życzliwości

Rozmowa z Marią Sterczewską Gubernator Okręgu LCI 121 Polska kadencji 2017/2018

 – Swoją  kadencję Gubernatora Okręgu rozpoczęłaś od udziału w Światowej Konwencji LCI w Chicago, która odbyła się w dniach 30.06. – 4.07. br. Jakie masz wrażenia z tego niezwykłego spotkania lionów z całego świata?

– Niesamowite. Przez pierwsze trzy dni pobytu w Chicago uczestniczyłam w szkoleniu dla gubernatorów elektów z całego świata. W mojej 31-osobowej grupie byli prawie sami Amerykanie i Kanadyjczycy. Poza mną,  Europę reprezentowali koledzy z Macedonii, Grecji i Słowacji, jedna uczestniczka była z Zambii. Naszym trenerem był PID (były Dyrektor Międzynarodowy) Miklos Horvath z Węgier, który dbał o to abyśmy my, spoza Ameryki, czuli się pewnie i dobrze. Codziennie  intensywnie przygotowywaliśmy się do pełnienia funkcji gubernatora uczestnicząc w najrozmaitszych interaktywnych zajęciach, często bardzo ciekawych. Cieszę się, że mogłam poznać lionów z jakże różnych krajów i posłuchać o ich doświadczeniach.  Braliśmy też udział w wykładach Nika Vucjica – osoby bez rąk i nóg, prowadzącego zajęcia motywacyjne i siostry Shivani – znanej przedstawicielki hinduskiego ruchu Brahma Kumaris kultywującej ideę „dobrego działania”, mającego na celu poprawę relacji międzyludzkich. Myślę, że osoby obu prelegentów zbieżne były z ideologią pokojowego przekazu obecnego Prezydenta Światowego dr Naresha Aggarwala pochodzącego z Indii.

Przez kolejne dni uczestniczyłam w Międzynarodowej Konwencji LCI – szczególnie uroczystej z okazji 100-lecia ruchu Lions. Nasza delegacja, składająca  się z lionów z Polski, w tym z uczestników Freedom Charity Run,  wystąpiła godnie we wspaniałej paradzie, która przeszła ulicami Chicago. Zbieraliśmy po drodze wiele wyrazów sympatii od osób pochodzenia polskiego.

Nasza koleżanka PDG Katarzyna Gebert pełniła odpowiedzialną rolę w Credential Committee – komisji wyborczej konwencji. Na trzeciego Wiceprezydenta wybrany został Haynes Towensend z Georgii. Warto przypomnieć, że przez najbliższe kolejne lata tę funkcję, po Nareshu Aggarwalu, będą pełnić Gudrun Yngvadottir z Islandii (pierwsza kobieta na tym stanowisku) i Jung-Yul Choi z Korei.

– Po powrocie z Chicago, w liście do wszystkich polskich lionów napisałaś, że zaczynasz swoją kadencję „z lękiem, ale i z nadzieją”. Powiedz o Twoich lękach. Dotyczą Ciebie czy kondycji Okręgu 121 Polska?

– Napisałam, że rozpoczynam swoją kadencję z lękiem, ale i z nadzieją, ponieważ nie ukrywam, że zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności Gubernatora Okręgu, od którego oczekuje się sprawnego i rozumnego kierowania ruchem lionizmu w Polsce.  To naturalne, że mam obawy czy sprostam temu wyzwaniu, ale równocześnie wierzę, że podołam. Tak więc powyższe słowa dotyczą moich odczuć. Kondycja Okręgu nie jest zła, choć na pewno mogłaby być lepsza.

– Najbliższy rok będzie dla Ciebie – Gubernatora Okręgu LCI 121 Polska – rokiem realizowania ważnych zadań. Sądzę, że są związane z Twoimi nadziejami. Jakie sprawy, wg Ciebie, powinny być obecnie dla nas najważniejsze?

– Sprawy dla nas najważniejsze to, moim zdaniem, przede wszystkim: dobre relacje w klubach i w Zarządzie Okręgu, aktywna obecność naszych klubów w środowiskach lokalnych, która będzie zachętą do wstępowania nowych członków do klubów już istniejących a także do tworzenia nowych klubów. Lionizm jest wspaniałą formą działalności społecznej. Chciałabym, aby jak najwięcej osób miało ochotę na czynne w nim uczestnictwo.

– Na pewno będziesz miała wsparcie Wicegubernatorów, wybranych w czerwcu na Konwencji Krajowej LCI w Szczecinku. Co chciałabyś nam o nich powiedzieć?

– Bardzo liczę na wsparcie Wicegubernatorów. Od kilku lat współpracowałam z  Ewą Hełką (LC Warszawa Arka) , obecną I Wicegubernator i wiem, że zawsze mogę liczyć na jej pomoc i pracowitość. Znając autorytet, jakim cieszy się II Wicegubernator Ireneusz Maj (LC Wrocław m2m) w swoim dolnośląskim środowisku, mam nadzieję, że nasza współpraca na pewno ułoży się równie dobrze.

– Jako Gubernator wszystkich polskich lionów, na pewno masz wobec nas oczekiwania, które niekoniecznie muszą się spełnić, ale… Powiedz, czego nam  życzysz przede wszystkim?

– Oczekuję gotowości do podejmowania działań i w klubach, i na rzecz Okręgu. Wielką radość sprawiły mi osoby, które bez wahania zgodziły się podjąć pracę w Gabinecie Gubernatora. Bardzo chciałabym, aby wszystkim chciało się działać.

Życzę wszystkim lionom wiele satysfakcji z pracy dla innych i wzajemnej życzliwości, która najlepiej łączy i buduje przyjaźń.

 

rozmawiała
Elżbieta Karasiewicz
fot. archiwum Marii Sterczewskiej

 

Maria Sterczewska

Lionka od 2000 r. w LC  Poznań Integracja, który już nie istnieje.

Obecnie w LC Poznań Pro Futuro.

Pełniła funkcje: sekretarza i Prezydenta klubu, członka Komisji Rewizyjnej Okręgu, członka i Przewodniczącej Komisji Prawnej Okręgu, Przewodniczącej Komisji Wymiany Młodzieży, Dyrektora Lions Camp Szczecinek 2014, Pełnomocnika d.s. Konwencji, Przewodniczącej Strefy, Sekretarza Okręgu, II Wicegubernatora, I Wicegubernatora.

Od 1 lipca 2017 jest Gubernatorem Okręgu LCI 121 Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *