O Lions Polska

Międzynarodowe Stowarzyszenie Klubów Lions (The International Association of Lions Clubs) – to największa międzynarodowa humanitarna organizacja pozarządowa. Powstała w 1917 r. w USA, w Polsce obecna jest od 1989 r.

Jej przedstawiciele uczestniczyli w opracowywaniu Karty Narodów Zjednoczonych. Od 1947 r. posiada status konsultanta Rady ds. Ekonomicznych i Socjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, ściśle z nią współpracując.